ING Trade

Online toegang tot de geld- en valutamarkten

Liquiditeitenbeheer

Uw bedrijf heeft te maken met een veelheid aan kasstromen. U ontvangt valuta's van uw debiteuren uit binnen- en buitenland, en op uw beurt moet u uw toeleveranciers en/of andere partijen weer in valuta's betalen.


Overschotten op uw rekeningen kunt u zeer eenvoudig plaatsen bij ING, waardoor u een hogere rentevergoeding zult ontvangen dan op uw lopende rekening.

Bijvoorbeeld, als u voorziet dat u een overschot in Amerikaanse dollars zult hebben voor een periode van twee weken, dan kunt u via ING Trade aangeven voor welk bedrag, voor welke exacte periode en, indien van toepassing, voor welke dochtermaatschappij u deze dollars bij ING wilt stallen.

Door een automatische verbinding tussen ING Trade en onze boekingssystemen zullen uw eigen standaardrekeningen worden gedebiteerd en gecrediteerd op de overeengekomen valutadatum.